.
   Gyorslink
   Média Elérhetőség Jegy Főiskoláról Állásajánlatok HÖK Intézményi felépítés Közérdekű Képzések Hallgatóknak English Magyar   
Felvételi hirdetmény 2014
Felvételi tájékoztató
Események
Nemzetközi Nyári Tánckurzus
Szakmai partnereink
Tudományos konferencia 2013
Nyertes pályázatok
Nyelvvizsga

Hírek Hírek Hírek Hírek Hírek
PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY
Magyar Táncművészeti Főiskola
2012

Általános tudnivalók

A pótfelvételi jelentkezési lap 2012. július 30- tól (hétfő) átvehető a Főiskola portáján:
1145 Budapest, Columbus u. 87-89. vagy 1075 Budapest, Kazinczy u. 42-46.

A jelentkezési lapot az Oktatási Hivatalhoz (nem a Főiskolának!) kell eljuttatni
2012. augusztus 10-ig.
Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220

A pótfelvételi vizsgák időpontja: 2012. augusztus 22-23.
A jelentkezők vizsgájuk eredményéről augusztus 29-ét követően kapnak értesítést.

Pótfelvételi eljárásban kizárólag önköltséges (költségtérítéses) képzésre nyerhető felvétel!

A Magyar Táncművészeti Főiskola a 2012/13. tanévre pótfelvételit hirdet az alábbi szakokon:

Alapképzés (BA)


- táncművész, klasszikus balett szakirány
Képzési idő:     6 félév
Munkarend:     nappali
Önköltség:      630.000.- Ft /félév

- táncművész, klasszikus balett szakirány (angol nyelven)
Képzési idő:     6 félév
Munkarend:     esti
Önköltség:      750.000.- Ft /félév

A felvételi vizsga mindkét képzésre alkalmassági vizsgából és gyakorlati vizsgából áll, melyekre együtt kerül sor.
A gyakorlati vizsga keretében a jelentkező klasszikus balett tréningen vesz részt, melynek során a vizsgáztató bizottság a jelentkező adottságait, mozgáskultúráját, kombinációs készségét értékeli.


- táncos és próbavezető (moderntánc szakirány)
Képzési idő:     6 félév
Munkarend:     esti (tervezett konzultációs időpont: hétfő-kedd)
Önköltség:      300.000.- Ft /félév

A felvételi vizsga alkalmassági vizsgából és gyakorlati vizsgából áll, melyekre együtt kerül sor.

ALKALMASSÁGI VIZSGA
1. A vizsgáztató Bizottság tagja által a jazztánc, graham és a klasszikus balett formanyelvének bediktált és mutatott kombinációinak eltáncolása.
2. Előre betanult szabadon választott koreográfia bemutatása (max. 2 perc) zenekísérettel (a jelentkező által CD-n hozott hanganyagra)
3. Improvizáció a vizsgáztató Bizottság által adott zenére.
GYAKORLATI VIZSGA
1. A vizsgáztató Bizottság tagja által a jazztánc, graham és a klasszikus balett formanyelvének bediktált és mutatott kombinációinak eltáncolása.
2. Táncszakmai elbeszélgetés


Mesterképzés (MA)

- tánctanár (klasszikus balett, moderntánc, néptánc, tánctörténet és elmélet szakirány)
Képzési idő:     4 félév
Munkarend:     esti (tervezett konzultációs időpont: hétfő-kedd)
Költségtérítés:     300.000.- Ft /félév

 A klasszikus balett, moderntánc, néptánc szakirányokra azok jelentkezhetnek, akik
a) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint balettművész vagy néptánc-színházi táncművész szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint táncművész BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
b) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
c) a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek.

A felvételi vizsga menete
a) a végzettség szerinti szakirányra jelentkezők esetében egy fordulós - szakmai motivációs - szóbeli felvételi vizsga.
b) a végzettség szerinti szakiránytól eltérő szakirányra jelentkezők, koreográfus végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében alkalmassági vizsgából és szakmai motivációs beszélgetésből áll.

A motivációs beszélgetés célja, hogy a Felvételi Bizottság
a) felmérje a jelentkező általános és pedagógiai tájékozottságát a választott szakterület differenciált kérdésköreiről,
b) tájékozódjon a felvételiző szakmai területen folytatott tevékenységéről, továbbá személyiségéről, habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvánulásairól és attitűdéről.

A motivációs beszélgetés kérdéskörei
1. Minőségirányítás és minőségfejlesztés a hazai művészetoktatásban
(a 3/2002 (II. 15.) OM rendelet alapján)
2. Az alapfokú művészetoktatás elmúlt 10 éve, helye és helyzete a közoktatás rendszerében
3. Az Ön által választott táncformanyelv helye és szerepe a nemzetközi vérkeringésben
4. Az Ön által választott táncformanyelv helye és szerepe a hazai táncművészetben
5. Az Ön által választott táncformanyelv változása, esetleges átalakulása vagy megújulása az
elmúlt négy évtizedben
6. Pedagóguspálya, mint „jövőkép” – célok megfogalmazása
7. Tehetséggondozás és nevelés a művészeti oktatásban
8. A tanári szerep jelentősége a személyiségfejlődés szakaszaiban

Az alkalmassági vizsga során a vizsgáztató bizottság a jelentkező tánctudását, kombinációs készségét, stílusérzékét, táncmemória-készségét értékeli.
Az alkalmassági vizsgát követően a vizsgázók közül pontszám nélkül kiesnek a vizsga további menetéből azok, akiket a vizsgabizottság szakmai alkalmassági szempontból nem megfeleltnek minősít.

A tánctörténet – elmélet szakirányra azok jelentkezhetnek, akik
a) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint táncpedagógus  szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
b) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
c) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint táncelméleti szakíró szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
d) valamely egyetemen vagy főiskolán felsőfokú végzettséget szereztek (egyetemi/főiskolai, illetve BA/MA diploma).

A felvétel további feltétele a b) – d) pontokban meghatározott jelentkezők esetében egy részismeretek (pedagógia-pszichológia) elvégzésére irányuló, 10 kredit értékű (ugyancsak önköltséges) képzés teljesítése, a felvételi szabályzat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint.

A felvételi vizsga menete
A felvételi vizsga szakmai motivációs beszélgetésből és műveltséget felmérő írásbeli dolgozatból áll.
Az általános és szakmai műveltséget felmérő írásbeli vizsga célja, hogy a jelentkező számot adjon az alapvető, illetve aktuális szakmai ismereteiről, elméleti rendszerező készségéről.

Budapest, 2012. július 27.


                                                                                                                            Dr. Hobaj Tünde
                                                                                                                                    főtitkár
                                                                                                                                       s.k.
Friss híreink összes hír >>>
JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁS
2014. május 10-én 18 órakor az Ifj. Nagy Zoltán Alapítvány javára rendezünk előadást, melyen a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói mellett a Magyar Nemzeti Balett tagjai, valamint további meghívott művészek lépnek fel. Az előadás bevétele fiatalon elhunyt rektorunk szellemi hagyatékának ápolását szolgálja.
További információ itt.
Háziverseny - eredmények
A Főiskola ebben az évben is megtartotta szokásos belső versenyét, melyen a művészképző növendékei és hallgatói indulhattak. A március 29-én, szombaton tartott (zártkörű) döntő során az itt letölthető listán szerepelnek az eredmények. A döntő zsűrijében meghívott táncművészek és koreográfusok értékelték az ifjú versenyzőket, a zsűri elnöke idén Uhrik Dóra Kossuth-díjas táncművész volt.
Nyílt Napok a Táncművészképző Intézetben
Az érdeklődők 2014. április 11-én, pénteken 13.40-16.40-ig és április 12-én, szombaton 8.00-11.00-ig ismerkedhetnek a Főiskolán folyó művészképzéssel. Az óralátogatásokat rövid előadás követi a háziszínpadon pénteken 17 órakor ill. szombaton 11.15-kor. Az előadásokra szóló jegyek ára: 500 Ft.
További információ itt.
Díjeső!
A Szczecin-ben, április 8-11. között rendezett nemzetközi balettversenyen Balázsi Gergő Nagydíjat, Földi Lea I. díjat nyert! Dózsa Imre Professor Emeritust, a két hallgató felkészítő balettmesterét pedig a Legjobb balettmester címmel tüntették ki. A versenyre az európai balettiskolák nevezhetnek két-két végzős hallgatót, a Magyar Táncművészeti Főiskola idén először vett részt a versenyen.
XXVII. Nemzetközi Nyári Tánckurzus
A Nemzetközi Tánckurzust 2014. július 28- augusztus 9-ig, hétfőtől-szombatig, 8.30 órai kezdéssel tartjuk. A kurzuson jeles hazai és külföldi oktatók tanítanak. Jelentkezni a kurzus felére is lehet. Az itt található információ a magyar állampolgárokra vonatkozik, külföldiek részére a honlap angol nyelvű oldalán adunk felvilágosítást.
térkép